ZONA ELIGIBILA A FLAG-ULUI DUNAREA DOBROGEANA

 

 

Teritoriul ASOCIATIEI DUNAREA DOBROGEANA este situat partea de nord-vest a judetului Constanta, avand ca pol central orasul Harsova inconjurat de alte 4 comune: Ghindaresti, Horia, Topalu, Crucea.

 

UAT-uri componente ale zonei de pescuit:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASOCIATIA FLAG DUNAREA DOBROGEANA vizeaza in cadrul SDL:

• un teritoriu compact din punct de vedere economic, social si geografic, din nord-vestul judetului Constanta, zona situata de-a lungul Dunarii cu o populatie de 17.460 de locuitori (Criterii de eligibilitate indeplinite – 2.2 GS, M.III.2: nr. 1), 4).

 

• Zona pescareasca a FLAG-ului este mai mica decat NUTS 3, avand o suprafata de 477,70 km2 si este coerenta din punct de vedere geografic, economic si social, avand continuitate teritoriala. (Criterii de eligibilitate indeplinite – 2.2 GS, M.III.2: nr. 2), 3).

 

• Parteneriatul are in componenta sa o asociatie de pescari – ORGANIZATIA PROFESIONALA A PESCARILOR PROFESIONISTI „CYPRINUS” HARSOVA cu peste 50 de pescari comerciali (Criterii de eligibilitate indeplinite – 2.2 GS, M.III.2: nr. 5).

 

 

Teritoriul ASOCIATIA FLAG DUNAREA DOBROGEANA se distinge prin potentialul turistic autentic datorat existentei in zona a unui patrimoniu natural si antropic bogat, de mare valoare si atractivitate turistica, varietatea formelor de turism identificate in zona (gastronomic, balnear, nautic, de recreere si divertisment) reprezentand o premisa a dezvoltarii socio-economice. Datorita localitatilor care se afla de-a lungul Dunarii, reprezentand un atu important in turism si in sectorul pescaresc.

 In ceea ce priveste geologia, evolutia indelungata si actiunea diferentiata a factorilor subterani modelatori au dus la formarea unor unitati de relief caracterizate prin structura de podis cu altitudine redusa sub 200 m, partea de nord a judetului fiind ocupata de Podisul Casimcea. Regimul climatic temperat-continental characteristic este caracterizat prin veri a caror caldura este atenuata de briza marii si ierni blânde, marcate de vânturi puternice si umede ce bat dinspre mare.

 

FLAG Dunarea Dobogeana este un FLAG nou, infiintat in perioada de programare 2014-2020, al carui principal scop il constituie implementarea unei Strategii de dezvoltare integrata a unui teritoriu omogen, compact din punct de vedere economic, social si geografic, situat de-a lungul Dunarii, in partea de nord-vest a judetului Constanta, mai precis urmatoarele localitati: Orasul Harsova, Comuna Crucea, Comuna Ghindaresti , Comuna Horia, Comuna Topalu.

Obiectivul general al strategiei consta in dezvoltarea durabila a teritoriului acoperit de FLAG DUNAREA DOBROGEANA prin realizarea unei Strategii de Dezvoltare Locala Integrata, plasata sub responsabilitatea comunitatii, in vederea optimizarii resurselor zonei de pescuit, a cresterii economice, a incluziunii sociale si a crearii de locuri de munca, prin consolidarea comunitatilor pescaresti si punerea in valoare a patrimoniului natural si cultural.

Obiectivul specific al proiectului vizeaza sprijinirea sectorului pescaresc prin realizarea de actiuni colective ce au ca scop dezvoltarea zonei pescaresti prin masuri ca:

• Valoarea adăugată, crearea de locuri de muncă, atragerea tinerilor şi promovarea inovării în toate etapele lanţului de aprovizionare cu produse pescăreşti;

• Sprijinirea diversificării în cadrul sau în afara pescăriilor comerciale, a învăţării pe tot parcursul vieţii şi a creării de locuri de muncă în zonele de pescuit;

• Promovarea bunăstării sociale şi a patrimoniului cultural în zonele de pescuit, inclusiv promovarea pescuitului.

 

ASOCIATIA FLAG

DUNAREA DOBROGEANA

Asociatia Flag Dunarea Dobrogeana

Adresa: Sos. Constantei nr 18, Harsova - Romania

Telefon:  0766 607 740

Website: www.afdd.ro

E-mail: dunareadobrogeana@yahoo.com

 Continutul acestui website nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

 

Copyright © www.afdd.ro.

Creat de: IT&C Logistic Help S.R.L.